คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

1. เพศหญิง อายุระหว่าง 16-23 ปี
2. ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป
3. มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าขึ้นไป
4. มีบุคลิกดี / กล้าแสดงออก

การประกวดรอบคัดเลือก

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
[ บรรยากาศการประกวด ]

ผลการประกวดรอบคัดเลือก

Miss Motor Show 2018
[ ผู้เข้ารอบ 25 คน ]

การประกวดรอบตัดสิน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561
[ บรรยากาศรอบตัดสิน ]

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด Miss Motor Show ขึ้นทุกปี เพื่อค้นหาสาวงามที่มีคุณสมบัติทั้งด้านรูปร่างหน้าตา ไหวพริบปฏิภาณ รวมทั้งการแสดงออก เพื่อเข้าร่วมงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่ 39 ซึ่งในปีนี้กองประกวดมุ่งเน้นด้านพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ให้ก้าวไกลกว่าเดิมในอนาคต โดยเปิดให้มีการจัดอบรมพิเศษให้แก่สาวงามให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการเงิน การลงทุน ร่วมหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเองในอนาคต พร้อมทั้งมีรางวัลพิเศษด้านการบริหารการเงินจากกองประกวดด้วย

อีกทั้งเปิดโอกาสในการทำงานในวงการบันเทิงอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีทั้งดารา พิธีกร นางแบบ และ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงจากเวทีการประกวดมากมาย อาทิ อารยา เอ ฮาร์เก็ต (ชมพู่), อัมราภัสร์ จุลกะเศียน (มิ้ม), กุลณัฐ ปรียะวัฒน์ (น้ำฝน), ลภัสรดา ช่วยเกื้อ (เข็ม), อิสริยา สายสนั่น (เอ๊ะ), ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ (โอ๋), พิมพ์นิภา จิตตธีรโรจน์ (แก้มบุ๋ม), อะมีนา กูล (ไอซ์) เป็นต้น

และในปี 2018 นี้ ทางบริษัทฯ ขอเชิญสาวมั่น บุคลิกดี กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 16-23 ปี ความสูง 160 ซม.ขึ้นไป ร่วมสมัครเข้าประกวด Miss Motor Show 2018 ได้ตั้งแต่ วันที่ 12-24 กุมภาพันธ์ 2561

 

© COPYRIGHT GRAND PRIX GROUP | ALL RIGHTS RESERVED. MISS MOTOR SHOW 2018