งานหลักของฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คือ จัดงานเกี่ยวกับรถยนต์ทุกรูปแบบ อาทิ การจัดแข่งขันแรลลี่ท่องเที่ยว การจัดคาราวานของรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ในเส้นทางท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท ในช่วงการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารจากคนไทยไปเป็นผู้บริหารชาวต่างชาติ เช่น รถยนต์จากตระกูลเยอรมัน กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทรถยนต์ ถูกพลิกเป็นกลยุทธ์สำคัญทางด้านการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น สมรรถนะของรถและการขับขี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากค่ายต่าง ๆ พากันใช้กิจกรรมในการขับขี่เป็นเครื่องมือในการขยายฐานตลาดของลูกค้า 'จาตุรนต์ โกมลมิศร์' ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ จึงลงทุนเดินทางไปศึกษาหลักสูตรเทคนิคการขับรถและบังคับรถขั้นสูงจากประเทศสาธารณะรัฐเยอรมัน เพื่อเรียนรู้มาตรฐานของการฝึกอบรมการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย และหลักสูตรนี้ได้ถูกถ่ายทอดมาสู่ทีมงานเพื่อสร้างมาตรฐานและรองรับงานจากบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกกับรถในตระกูลยุโรป ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง