View Larger Map
 
 

แผนที่การจอดรถภายในงาน
พื้นที่บริการ สถานที่จอดรถตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  (อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่เงื่อนไขกำหนด)   
 

บริการด้านการคมนาคม
ช่องทางบริการด้านการคมนาคม อาทิ บริการเรียกรถรับ-ส่ง (แท็กซี่) รถบริการสาธารณะ รถโดยสารประจำทาง อิมแพ็คลิ้งค์ รถบริการนำส่งยังสถานที่จัดงาน
 
รถรับ-ส่ง-แท็กซี่
บริการ เรียกรถรับ-ส่ง-แท็กซี่ มีให้บริการทั่วไป สังเกตได้จากป้ายซึ่งเป็นจุดให้บริการ บริเวณอาคารชาเลนเจอร์ 2 รวมถึงป้อมบริการเรียกรถที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
รถบริการนำส่งยังสถานที่จัดงานของอิมแพ็ค (อิมแพ็ค ลิ้งค์)
บริการรถรับส่งที่จะนำท่านเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วจากสถานี รถไฟฟ้าหมอชิต ถึง อิมแพ็คภายใน 30 นาที สำหรับบริการรถโดยสารขนาดเล็กนี้จะให้บริการกับผู้โดยสารทุก ๆ 30 นาที ทุกวันตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 22.00 น.
รถสาธารณะและรถตู้โดยสาร
บริการสาธารณะบริเวณสถานีจอดรถตลาดรวมใจแบ่งเป็นเทอมินัล A – F ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.

   เทอมินัล - A

  • เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน (06.00-21.45)
  • เมืองทอง - รามคำแหง (06.00-21.30)
  • เมืองทอง - สนามหลวง (05.50-21.00)

   เทอมินัล - B

  • เมืองทอง - เมเจอร์รังสิต (07.00-21.00)

   เทอมินัล - C

  • อิมแพ็คลิ้งค์ (06.00-21.30)
  • รถสองแถว (05.00-24.00)
  • รถเมล์สาย 166 (04.20-22.00)
  • เมืองทอง - ลาดหลุมแก้ว (06.00-19.00)

   เทอมินัล - D + E

  • เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยฯ (04.20-22.00)

 

   เทอมินัล - F

  • มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เส้นทางเดินรถสาธารณะของขสมก.
สถานที่ให้บริการรถสาธารณะตั้งอยู่บริเวณลานแอ็คทีฟ สแควร์ ตรงข้าม อิมแพ็ค อารีน่า

จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึง แยกวิภาวดีรังสิต
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 59, 95 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 13, 19 (ถึงบริเวณทิศเหนือของอิมแพ็ค)
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 29, 52 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 4, 10, 29 (ถึงบริเวณทิศใต้ของอิมแพ็ค)
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 59, 95, 150 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 13 (ถึงบริเวณทิศตะวันออกของอิมแพ็ค)

จากถนนปากเกร็ด
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 33, 90, 367, และ 359 (ถึงบริเวณทิศเหนือของอิมแพ็ค)
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 32, 33, 51, 90, 104 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 56 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพิเศษเลขที่ 1 (ถึงบริเวณทิศใต้ของอิมแพ็ค)

จากถนนแจ้งวัฒนะ
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 52, 150, 356 และรถโดยสารประจำทางปรับอากาศเลขที่ 150, 356, และ 166
• รถโดยสารประจำทางเลขที่ 166 ท่าน้ำนนท์ เมืองทอง จะวิ่งจากอนุเสารีย์ชัยฯ ผ่านท่าน้ำนนท์และตรงมายังชุมชนเมืองทองธานี  ***

รถบริการนำส่งยังสถานที่จัดงาน (ชัตเทิ่ล บัส)
• บริการพิเศษนำส่งยังสถานที่จัดงานตามจุดต่าง ๆ ภายในบริเวณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี