ครั้งที่
ปี
วันที่จัด
จำนวนวัน
สถานที่จัด
ผู้เข้าชม
1
2522
2 เมษายน– 6 เมษายน
5
ลุมพินี
380,000
2
2523
12 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน
5
สวนอัมพร
398,200
3
2525
3 พฤษภาคม – 7 พฤษภาคม
5
สวนอัมพร
405,000
4
2526
11 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม
5
สวนอัมพร
409,275
5
2527
12 พฤษภาคม – 18 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
410,510
6
2528
29 พฤษภาคม – 5 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
431,017
7
2529
29 พฤษภาคม – 5 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
445,714
8
2530
27 พฤษภาคม – 3 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
524,671
9
2531
26 เมษายน – 2 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
649,587
10
2532
29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน
6
สวนอัมพร
790,296
11
2533
25 เมษายน – 1 พฤษภาคม
7
สวนอัมพร
1,105,000
12
2534
27 เมษายน – 5 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
1,302,570
13
2535
24 เมษายน – 2 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
1,690,736
14
2536
4 พฤษภาคม – 12 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
1,753,438
15
2537
30 เมษายน – 8 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
1,981,384
16
2538
29 เมษายน – 7 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
1,781,018
17
2539
27 เมษายน – 5 พฤษภาคม
9
สวนอัมพร
2,087,539
18
2540
26 เมษายน – 5 พฤษภาคม
10
สวนอัมพร
1,904,521
19
2541
1 เมษายน – 9 เมษายน
9
ไบเทค
1,587,629
20
2542
27 เมษายน – 4 พฤษภาคม
9
ไบเทค
1,769,459
21
2543
1 เมษายน – 9 เมษายน
9
ไบเทค
1,784,500
22
2544
31 มีนาคม – 8 เมษายน
9
ไบเทค
1,650,750
23
2545
29 มีนาคม – 7 เมษายน
9
ไบเทค
1,730,500
24
2546
29 มีนาคม – 7 เมษายน
9
ไบเทค
1,600,000
25
2547
26 มีนาคม – 4 เมษายน
10
ไบเทค
1,660,000
26
2548
25 มีนาคม – 3 เมษายน
9
ไบเทค
1,693,200
27
2549
24 มีนาคม – 2 เมษายน
10
ไบเทค
1,659,500
28
2550
30 มีนาคม – 8 เมษายน
9
ไบเทค
1,595,600
29
2551
28 มีนาคม – 6 เมษายน
9
ไบเทค
1,675,939
30
2552
26 มีนาคม – 6 เมษายน
12
ไบเทค
1,600,000
31
2553
26 มีนาคม – 6 เมษายน
12
ไบเทค
1,800,000
32
2554
25 มีนาคม – 5 เมษายน
12
อิมแพ็ค
1,900,000
33
2555
28 มีนาคม – 8 เมษายน
12
อิมแพ็ค
1,959,588
34
2556
27 มีนาคม – 7 เมษายน
12
อิมแพ็ค
1,756,121
35
2557
26 มีนาคม – 6 เมษายน
12
อิมแพ็ค
1,779,904

จำนวนผู้เข้าชมงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 - 2557 ทั้งหมด 47,653,166 คน