ยี่ห้อ
23
มี.ค
24
มี.ค
25
มี.ค
26
มี.ค
27
มี.ค
28
มี.ค
29
มี.ค
30
มี.ค
31
มี.ค
1
เม.ย
2
เม.ย
3
เม.ย
4
เม.ย
5
เม.ย
รวม
   AIRSTREAM 5 2 3 1 2 1 2 1 - 2 3 1 3  5 31
   ASTON MARTIN n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 10
   BENTLEY - - - - - 1 - - - - - - - 1 2
   MERCEDES-BENZ n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,518 1,518
   BMW n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,065 1,065
   CARLSSON 1 - 4 1 4 2 1 2 - - - 18 15 14 62
   CHEVROLET 1 - 61 43 62 94 133 52 42 54 59 72 113 203 989
   FORD - - 329 250 228 343 306 206 191 155 170 211 395 621 3,405
   FOTON - - - - 10 10 10 11 12 8 11 18 12 18 120
   HONDA 10 18 201 189 267 582 537 239 233 292 276 379 778 1,068 5,069
   HYUNDAI - - 56 18 21 43 36 43 28 30 40 39 64 181 599
   ISUZU - - 244 272 258 412 467 274 299 373 368 241 614 663 4,485
   JAGUAR - 1 - 1 1 - - 1 2 1 - - - 4 11
   LAMBORGHINI - - - - - - 2 - - - - - - 1 3
   LAND ROVER - - 5 2 1 3 2 2 1 1 2 - 3 1 23
   LEXUS n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 136 136
   MAZDA - - 240 348 384 420 440 318 224 303 339 378 540 650 4,584
   MAXUS - - 1 - - - 2 - 1 1 - 3 - 2 10
   MG CAR 4 2 42 66 47 52 72 55 47 32 45 46 101 135 746
   MINI n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 105 105
   MITSUBISHI 6 7 100 107 127 184 187 95 156 104 99 149 234 480 2,035
   NISSAN - - 125 155 208 279 318 294 302 334 328 427 591 681 4,042
   PORSCHE - - 1 3 3 8 4 4 - 3 1 3 1 9 40
   ROLLS-ROYCE n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 10 10
   SSANG YONG - - 1 1 2 5 3 2 - - 3 15 25 32 89
   SUBARU - - 12 14 21 39 33 20 9 7 7 11 21 25 219
   SUZUKI 3 7 58 56 55 103 100 62 75 62 54 59 130 286 1,111
   THAIRUNG n/a n/a n/a 3 1 - 2 1 - - 1 1 - 4 13
   TEDDY - - 16 9 8 9 7 10 4 10 10 3 11 18 115
   TOYOTA 14 12 150 247 415 581 620 257 387 462 316 453 894 1,336 6,144
   VOLKSWAGEN - - 3 6 1 1 5 4 5 6 3 7 12 15 68
VOLVO n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 168 168
TOTAL 44 49 1,653 1,792 2,216 3,172 3,289 1,953 2,018 2,240 2,135 2,534 4,557 9,465 37,027

*** หมายเหตุ : ASTON MARTIN, MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, MINI,  ROOLLS-ROYCE, THAIRUNG, VOLVO แจ้งยอดรวมวันสุดท้าย ***