ชื่องาน    บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36
ธีมงาน
   "ยนตรกรรมไร้พรมแดน"
จุดมุ่งหมาย
 
ความงดงามของศาสตร์และศิลป์แห่งโลกยนตกรรม แต่งแต้มด้วยความงามที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ถูกออกแบบอย่างลงตัว รูปลักษณ์ที่สวยงามของการออกแบบยานยนต์ที่คำนึงถึงความปลอดภัย "มอเตอร์โชว์" เปรียบประดุจเวทีประชันความสวยงามของเทคโนโลยีนวัตกรรมยานยนต์ และแรงบันดาลใจในการออกแบบยนตกรรม ให้ชวนหลงใหลในฤดูกาลยานยนต์ของงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36