วันที่ เวลา รายชื่องาน สถานที่
จันทร์ที่ 23 มี.ค. 58
-
- -
อังคารที่ 24 มี.ค. 58
08:00 - 12:00
- Opening Ceremony / Press Day ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม และ จูปิเตอร์ 1-3
 
15:00 - 16:00
- Motor Show 2015 Inter Press Conference ห้องจูปิเตอร์ 3
  17:00 - 21:00 - Car Of The Year 2015 ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม และ จูปิเตอร์ 1-3
พุธที่ 25 มี.ค. 58
-
- -
พฤหัสบดีที่ 26 มี.ค. 58
17:00 - 21:00
- Welcome PORCHE Club Thailand ห้องจูปิเตอร์ 4
 
08:00 - 17:00
- Chevrolet Meeting ห้องจูปิเตอร์ 11-12
ศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58
TBA
- รับรองแขกจากกัมพูชาเยี่ยมชมพื้นที่ ห้องจูปิเตอร์ 4
 
17:00 - 21:00
- Miss Presenter 2015 เอเทรียม 1
เสาร์ที่ 28 มี.ค. 58
-
- -
อาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 58
-
- -
จันทร์ที่ 30 มี.ค. 58
08:30 - 12:20
- The 11th International Conference on Automotive Engineering - ICAE-11 : Opening Session ห้องจูปิเตอร์ 4-5
 
12:30 - 13:30
ICAE-11 : รับประทานอาหารกลางวัน ห้องจูปิเตอร์ 6-7
 
13:30 - 16:30
ICAE-11 : Technical Session ห้องจูปิเตอร์ 4-5
 
16:30 - 18:00
ICAE-11 : งานเลี้ยงค๊อกเทล ห้องจูปิเตอร์ 8
 
08:30 - 12:00
ICAE-11 : Meeting ห้องจูปิเตอร์ 11-12
  12:00 - 13.00 ICAE-11 : Lunch ห้องจูปิเตอร์ 13
อังคารที่ 31 มี.ค. 58
09:00 - 12:10
ICAE-11 : Technical Session ห้องจูปิเตอร์ 4
 
09:00 - 12:00
ICAE-11 : AEC Session ห้องจูปิเตอร์ 5
 
12:10 - 13:00
ICAE-11 : Buffet Lunch ห้องจูปิเตอร์ 8
 
08:30 - 12:00
- TAIA : Meeting ห้องจูปิเตอร์ 11-12
 
12:00 - 13:00
TAIA : Lunch ห้องจูปิเตอร์ 13
พุธที่ 1 เม.ย. 58
08:30 - 12:30
13:30 - 17:00
ICAE-11 : ประชุมชี้แจงโครงการ Auto Challenge 2015-2016 ห้องจูปิเตอร์ 4-6
 
08:30 - 12:00
TAIA : Meeting ห้องจูปิเตอร์ 11-12
 
12:00 - 13:00
TAIA : Lunch ห้องจูปิเตอร์ 13
พฤหัสบดีที่ 2 เม.ย. 58
12:00 - 21:00.
- GPI Motorsport Champions' Awards 2014 ห้องจูปิเตอร์ 4-8
 
08:30 - 17:00.
- TSTS : สัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ห้องจูปิเตอร์ 9-10
 
08:30 - 12:00
TAIA : Meeting ห้องจูปิเตอร์ 11-12
  12:00 - 13:00 TAIA : Lunch ห้องจูปิเตอร์ 13
ศุกร์ที่ 3 เม.ย. 58
15:00 - 21:00
- งานเลี้ยงสื่อมวลชน Bike Of The Year ห้องจูปิเตอร์ 4
 
08:30 - 17:00 - TSTS : สัมมนาวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4 ห้องจูปิเตอร์ 9-10
เสาร์ที่ 4 เม.ย. 58
-
- -
อาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 58 15:00  - 16:00 - ประชุมกติกาแรลลี่ ห้องจูปิเตอร์ 11
       
Download: