ชื่องาน
บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 36
ผู้จัดงาน
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ผู้อุปถัมภ์
ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
ประธานเปิดงาน
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา
(ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ประธานจัดงาน
ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา
(ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รองประธานจัดงาน
คุณจาตุรนต์ โกมลมิศร์
(กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา
(กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา
(กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
วันแสดง
25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 (12 วัน)
    • รอบ VIP
    • 23 มีนาคม 2558 (1 วัน)
    • รอบสื่อมวลชน
    • 24 มีนาคม 2558 (1 วัน)
    • รอบบุคคลทั่วไป
    • 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2558 (12 วัน)
ค่าบัตรเข้าชมงาน
100 บาท
สถานที่จัดงาน
อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี