ยอดจองรถยนต์ในงานฯ ครั้งที่ 37
32,571 คัน


ยอดผู้เข้าชมงานฯ ครั้งที่ 37
1,650,000 คน